Klientske centrum

V rámci neustáleho zlepšovania našich služieb sme zaviedli bezplatné telefónne čísla na KLIENTSKE CENTRUM.

 TELEFÓNPRACOVNÝ ČAS

Klientske centrum MEDIREX

(Biochémia, Hematológia, Imunológia, Genetika)

0800 00 30 30pracovné dni:
od 07:00 do 16:30 hod.

Klientske centrum MEDICYT

(Cytológia, Biopsia)

0800 00 30 90pracovné dni:
od 07:00 do 15:00 hod.

Klientske centrum MEDIREX - MIKROBIOLÓGIA

(Sérológia, Bakteriológia, Mykológia, Parazitológia)

0800 00 30 30

pracovné dni:
od 07:00 do 16:30 hod.

víkendy a sviatky:
od 08:00 do 15.00 hod.

Klientske centrum SAMOPLATCI0800 400 800pracovné dni:
od 07:00 do 16:30 hod.

 

Na telefónnych číslach KLIENTSKÉHO CENTRA, ktoré sú bezplatné, môžete:

  • získať informácie o laboratórnych výsledkoch,
  • získať informácie o širokej škále ponúkaných vyšetrení,
  • získať informácie o spôsobe odberu,
  • doordinovať si parametre,
  • informovať sa ako si čo najrýchlejšie doplniť odberový materiál,
  • informovať sa ako postupovať pri problémoch s eLabom,
  • požiadať o dotlač nedoručených výsledkov.

 

Dôležité upozornenie

V záujme zabezpečenia ochrany informácií, môžete byť vyzvaný o idenfikáciu prostredníctvom kódu lekára.

Pre elektronické doručovanie výsledkov môžete využívať našu klientskú zónu. V prípade záujmu sa môžete zaregistrovať priamo na našej web stránke alebo kontaktovať nášho obchodného medicínskeho reprezentanta.