Kontraindikácie k prevedeniu testu PIT (potravinové intolerancie)

  • Infekcia –  pri infekciách imunitný systém produkuje mnoho, často nešpecifické protilátky, čo môže nepriaznivo ovplyvniť výsledok testu. 
  • Deti – testovanie detí do úplného vyvinutia imunitného systému nemá zmysel, v našom laboratóriu testujeme len osoby nad 18 rokov.
  • Ochorenia, ktoré ovplyvňujú tvorbu IgG protilátok – ochorenia treba prediskutovať pred odberom.
  • Antibiotiká – užívanie antibiotík môže zvýšiť intestinálnu permeabilitu, čo zvyšuje riziko falošne pozitívnych reakcií v teste.
  • Tehotenstvo – testovanie odporúčame až po ukončení dojčenia.

Pri gastrointestinálnych problémoch odporúčame absolvovať návštevu u gastroenterológa a pred prevedením testu potravinových intolerancií odporúčame mať vyšetrené:

  • Potravinové alergie I. typu
  • Celiakia
  • HIT – histamínová intolerancia