Prečo sa rozhodnúť pre kariéru v MEDIREX GROUP?


Sme si vedomí toho, že naši zamestnanci sú tí, ktorí tvoria skutočné hodnoty našej spoločnosti. Preto robíme maximum preto, aby mali tie najlepšie podmienky pre svoju prácu. Ponúkame možnosť pracovať v najmodernejších laboratóriách so špičkovým technologickým vybavením. Okrem viacerých zamestnaneckých benefitov ponúkame aj príležitosti pre osobný rast a ďalšie vzdelávanie. 

Radi medzi sebou privítame nových kolegov, ktorí sa chcú profesionálne rozvíjať a spoluvytvárať úspešnú značku našej spoločnosti. Prinášame takisto príležitosť podieľať sa na vede a výskume v laboratórnej medicíne, publikovať a získať nové poznatky na odborných podujatiach, ktoré pravidelne organizujeme.    

Ako jedna z mála spoločností takéhoto rozsahu uplatňujeme priateľskú a neformálnu firemnú kultúru. Vážime si svojich zamestnancov bez ohľadu na to, akú pracovnú pozíciu zastávajú. Viacerí naši zamestnanci sa postupne počas rokov vypracovali na úspešných riadiacich pracovníkov.


Výberový proces

Výberové konania v našej spoločnosti sú zvyčajne dvojkolové. Okrem zástupcu príslušného oddelenia, na ktoré danú pozíciu obsadzujeme, sa stretnete s personalistom. Pri vybraných pozíciách používame aj ďalšie metódy – napr. riešenie modelových úloh. 

Ak ste si vybrali konkrétnu pozíciu, kliknite na ňu. Dobre spracovaný životopis vám môže pomôcť dostať sa do nášho povedomia.