ODBER DOMA

Prídeme za vami!

Služba ODBER DOMA predstavuje mobilné odberové miesto, kedy sa odber biologického materiálu (venózny odber krvi) pre zakúpené samoplatcovské laboratórne vyšetrenie zrealizuje na vami zvolenej adrese vo vami vybranom čase. Odber vykoná profesionálny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti priamo vo vašej domácnosti alebo na vami zvolenom vhodnom mieste.

Pre odber si odporúčame zvoliť pokojné a priestranné miesto (napríklad pri jedálenskom stole, v kresle v obývačke, či v zasadačke). Pred odberom nezabudnite dodržiavať dostatočný pitný režim (čistá voda). Samotný odber krvi prebieha v sede alebo v ľahu podľa preferencie klienta. Najčastejšie je krvný odber realizovaný z lakťovej jamky. Po krvnom odbere neodporúčame zvýšenú fyzickú aktivitu minimálne 5 hodín.

Pre bezproblémové zrealizovanie služby je nutné dodržať všetky pokyny pred odberom uvedené pri konkrétnom vybranom balíku laboratórnych vyšetrení. Ak si vyberiete balíček vyšetrení, kde je súčasťou odberového materiálu okrem krvi aj iný materiál (moč/stolica), odovzdajte ju posádke vozidla v type skúmavky a v objeme, aký je definovaný v pokynoch pred vyšetrením. Skúmavky na moč/stolicu si môžete zakúpiť v ktorejkoľvek lekárni alebo vám ju poskytneme zdarma v niektorom z našich fyzických odberových centier.

Služba ODBER DOMA sa viaže práve na jedného klienta, u ktorého sa bude odber vykonávať. V prípade záujmu o odber materiálu pre iné osoby na rovnakej adrese, je možné si tieto balíky vyšetrení dokúpiť v čase odberu.


Prečítajte si celý Proces a podmienky poskytnutia služby ODBER DOMA

Službu ODBER DOMA je možné zakúpiť si len online na našej stránke ako súčasť vybraného balíka/balíkov laboratórnych vyšetrení, ktorý má túto možnosť prístupnú v časti „Vybrať miesto a čas odberu – Vyšetrenie v odber. – ODBER DOMA“.


Zoznam vyšetrení s možnosťou služby ODBER DOMA: