Potravinové intolerancie - vysvetlenie

Oneskorená potravinová alergia III. typu nie je akútne, ale chronické ochorenie. Pri potravinovej alergii III. typu sa symptómy objavujú 2 až 3 hodiny po požití, prípadne aj neskôr ako 3 dni po požití potravín. Kvôli oneskoreným príznakom pacienti často tieto symptómy nedávajú vôbec do súvisu s danou potravinou. Terapia je založená na 3 základných fázach:

1. Eliminačná fáza

Na určitú dobu sa úplne vyvarovať potravinám vykazujúcim zvýšené hladiny IgG protilátok, ktoré boli identifikované v teste:

  • Hladiny protilátok nad 7,5 ug/ml (1-2 trieda) vynechanie kritických potravín po dobu min. 8 až 16 týždňov
  • Hladiny protilátok nad 20,0 ug/ml (3 trieda) vynechanie kritických potravín po dobu min. 6 mesiacov
  • Hladiny protilátok nad 50,0 ug/ml (4 trieda) vynechanie kritických potravín po dobu min. 12 mesiacov

Cieľom je zastaviť chronický zápalový proces! Základom terapie je rotačná diéta zostávajúcich potravín so 4-dňovým cyklom – tento princíp napomáha predchádzať vzniku ďalších oneskorených potravinových alergií a podvýživy.

2. Provokačná fáza

Opätovné zavedenie potravín po „prestávke“, vždy len jednu potravinu (konzumovať 1-2 dni, následne vynechať na 3 dni a sledovať symptómy. Keď nie sú symptómy, potravinu zaviesť do jedálnička).

3. Stabilizačná fáza

Vyhýbať sa potravinovým spúšťačom, ktoré stále spôsobovali problémy v provokačnej fáze, najmenej 1 rok, aby sa IgG protilátky mohli degradovať a telo sa mohlo zotaviť. Potom pacient začne ďalšiu provokačnú fázu. Môžu ale existovať potraviny, ktorým sa pacient bude musieť vyhýbať trvalo.

Na výsledkovom liste uvidíte 6 stĺpcov: 

  • názov potraviny, 
  • koncentrácia protilátky IgG a
  • 4 triedy reakcie (1 – slabá reakcia na danú potravinu, 2 – zvýšená reakcia, 3 – vysoká reakcia, 4 – veľmi vysoká reakcia).

Tieto triedy znamenajú, na akú dobu musíte vynechať dané potraviny. Na poslednej strane vidíte sumár pozitívnych potravín aj s intervalmi, na koľko mesiacov ich musíte vysadiť.


Obilniny obsahujúce lepok – vysvetlenie:

Pri testovaní na extrakty obilnín, ktoré bežne obsahujú lepok a reakcia na samotný lepok, sa reakcie merajú oddelene. Hodnotiaci software je nastavený tak, že v prípade pozitívnej reakcie na lepok (glutén), obilniny obsahujúce lepok ukazujú rovnakú úroveň reakcie. Napríklad, ak je lepok vo výsledku označený ako „zvýšený“, všetky obilniny sú označené ako „zvýšené“ v rovnakej triede ako samotný lepok. Pacient sa musí vyhnúť všetkým obilninám v tejto skupine, aby sa zabránilo pretrvávaniu príznakov potravinovej neznášanlivosti na lepok.

Pozitívna reakcia na lepok (glutén) v rámci testu potravinových intolerancií nie je dôkazom celiakie, je to skôr náznak tzv. neceliakálnej citlivosti na glutén.


Reakcie na mliečne výrobky

Potravinová intolerancia (PIT) testuje reakciu na bielkoviny kravského mlieka - kazeín, alfa-laktalbumín a beta-laktoglobulín. Nejedná sa o test laktózovej intolerancie! V prípade pozitivity sa treba vyhýbať všetkým druhom a výrobkom z kravského mlieka (mlieko, jogurty, maslo, syry, atď.). Je potrebné sledovať aj zloženie iných potravín, ak sa v nich nachádza kazeín, tieto treba zo stravy vylúčiť.