Potravinové intolerancie - vysvetlenie

Oneskorená potravinová alergia III. typu nie je akútne, ale chronické ochorenie. Pri potravinovej alergii III. typu sa symptómy objavujú 2 až 3 hodiny po požití, prípadne aj neskôr ako 3 dni po požití potravín. Kvôli oneskoreným príznakom pacienti často tieto symptómy nedávajú vôbec do súvisu s danou potravinou. Terapia je založená na 3 základných fázach:

1. Eliminačná fáza

Na určitú dobu sa úplne vyvarovať potravinám vykazujúcim zvýšené hladiny IgG protilátok, ktoré boli identifikované v teste. Cieľom je zastaviť chronický zápalový proces. Základom terapie je rotačná diéta zostávajúcich potravín so 4-dňovým cyklom. Tento princíp napomáha predchádzať vzniku ďalších oneskorených potravinových alergií a podvýživy.

2. Provokačná fáza

Opätovné zavedenie potravín po „prestávke“, vždy len jednu potravinu (konzumovať 1 deň, následne vynechať na 3 dni a sledovať symptómy. Keď nie sú symptómy, potravinu zaviesť do jedálnička).

3. Stabilizačná fáza

Vyhýbať sa potravinovým spúšťačom, ktoré stále spôsobovali problémy v provokačnej fáze, najmenej 1 rok, aby sa IgG protilátky mohli degradovať a telo sa mohlo zotaviť. Potom pacient začne ďalšiu provokačnú fázu. Môžu ale existovať potraviny, ktorým sa pacient bude musieť vyhýbať trvalo.

Výsledok testu

Test analyzuje reaktivitu protilátok IgG vo vzorke vašej krvi na vybrané zložky potravín. Vo výsledkovom liste nájdete prehľad týchto potravín. Počet a farba krúžkov vo vašom výsledkovom liste zobrazujú, v akej miere vaše telo reaguje na testované potraviny. Sila vašej imunitnej reakcie hovorí o tom, ktoré potraviny môžu viesť k prípadným ťažkostiam.

  • Na zeleno označené potraviny vaše telo nereaguje alebo na nich reaguje len slabo. Tieto potraviny môžete konzumovať bez obmedzení, pokiaľ netrpíte potravinovou alergiou, intoleranciou alebo celiakiou.
  • Potraviny označené žltou farbou u vás spúšťajú silnú imunitnú reakciu. Konzumáciu týchto potravín by ste mali obmedziť a zároveň v rámci rotačnej diéty ich nekonzumovať častejšie ako jedenkrát alebo dvakrát do týždňa.
  • Potraviny označené červenou farbou u vás spúšťajú veľmi silnú imunitnú reakciu. Týmto potravinám by ste sa mali úplne vyhýbať počas minimálne dvanástich týždňov. Pokúste sa ich nahradiť takými potravinami, ktoré sú vo vašom výsledkovom liste označené zelenou farbou. Po tejto takzvanej eliminačnej fáze môžete tieto potraviny v rámci provokačnej fázy znova postupne zaradiť do svojho jedálnička. Nepostupujte rýchlo. Začnite s jednou potravinou a počas nasledujúcich troch dní vedome sledujte, či sa ťažkosti znovu objavia. Ak sa tak nestane, môžete potravinu natrvalo zaradiť do svojho jedálnička. Ak naopak ťažkosti pocítite, odporúčame sa tejto potravine úplne vyhýbať ďalší minimálne jeden rok. Potraviny zaradené do jedálnička konzumujte presne ako pri rotačnej diéte maximálne jedenkrát až dvakrát do týždňa. 


Obilniny obsahujúce lepok – vysvetlenie:

Pri testovaní na extrakty obilnín, ktoré bežne obsahujú lepok a na samotný lepok sa reakcie merajú oddelene. Ak výsledky testu vykazujú zvýšenú imunitnú reakciu na lepok, je potrebné vyhýbať sa potravinám s obsahom lepku aj vtedy, keď z testu nevyplýva žiadna zvýšená tvorba protilátok IgG proti jednotlivým odrodám obilnín s jeho obsahom. Pacient sa musí vyhnúť všetkým obilninám v tejto skupine, aby sa zabránilo pretrvávaniu príznakov potravinovej neznášanlivosti na lepok.

Pozitívna reakcia na lepok (glutén) v rámci testu potravinových intolerancií nie je dôkazom celiakie, je to skôr náznak tzv. neceliakálnej citlivosti na glutén.

Reakcie na mliečne výrobky

Potravinová intolerancia (PIT) testuje reakciu na bielkoviny kravského mlieka – kazeín a beta-laktoglobulín. Nejedná sa o test laktózovej intolerancie! V prípade pozitivity sa treba vyhýbať všetkým druhom a výrobkom z kravského mlieka (mlieko, jogurty, maslo, syry, atď.). Je potrebné sledovať aj zloženie iných potravín, ak sa v nich nachádza kazeín, tieto treba zo stravy vylúčiť. Kazeín tvorí hlavnú bielkovinovú časť kravského mlieka, a v rôznom objeme je súčasťou mlieka aj iných zvierat (ovca, koza, kôň, ťava) a z neho vyrobených výrobkov. Keďže kazeín je termostabilný, môžu byť aj tepelne upravené výrobky ťažko stráviteľné.