Zoznam spolupracujúcich obchodných partnerov pri interpretácii výsledkov vyšetrení