Zoznam spolupracujúcich obchodných partnerov pri interpretácii výsledkov vyšetrení

Ing. Janka Trebulová


Alimonia, s.r.o
Holubia 1909/1, 900 42 Dunajská Lužná
IČO: 47 442 361

MUDr. Marta Bíla


BALMET, s.r.o
Fedinova 9, 851 01 Bratislava
IČO: 36 715 930