Vitajte v laboratóriách budúcnosti

O NÁS

Vitajte v laboratóriách budúcnosti

Multidisciplinárne laboratória sú svetovým trendom

Pandémia ochorenia  Covid-19 v roku 2020 najzreteľnejšie ukázala, aká dôležitá je práca moderných, technologicky vyspelých diagnostických laboratórií. Laboratóriá MEDIREX GROUP predstavujú spoločnosti Medirex, a.s. a Medicyt, a.s. Vo svojich prevádzkach vyšetrujú vzorky biologického materiálu ako sú krv, moč, výtery, cytologické stery či aspiráty a bioptický materiál z klinických pracovísk po celom Slovensku. Poskytujeme svoje služby lekárom, ktorým pomáhame určiť správnu diagnózu pacientov a monitorovať priebeh ich liečby. Súčasne prostredníctvom odberových centier prinášame široké spektrum vyšetrení na vlastnú žiadosť priamo pacientom.

Pod jednou strechou zlučujeme odborníkov všetkých medicínskych odborov – klinická biochémia, hematológia, klinická imunológia, toxikológia, lekárska genetika, bakteriológia, mykológia, parazitológia, sérológia, virológia, molekulárna biológia, cytológia, bioptická diagnostika a mikrobiológia životného prostredia. Vďaka tomu zabezpečujeme komplexnú laboratórnu diagnostiku.

Prevádzkujeme technologicky najmodernejšie a najväčšie centrálne laboratóriá nielen na Slovensku, ale aj v strednej a východnej Európe. Nachádzajú sa v Bratislave, Nitre a v Košiciach. Ich súčasťou sú automatické linky s robotizovaným systémom na analýzu vzoriek, ktoré sú svetovým unikátom. Denne umožňujú vyšetriť tisíce vzoriek krvi tak, aby sa náš personál mohol čo najviac venovať odbornej práci. Využívame najmodernejšie diagnostické technológie ako sú Maldi-tof v mikrobiológii na identifikáciu mikroozganizmov, či NGS (next generation seqeuncing) a arrayCGH v lekárskej genetike, počítačom asistovanú mikroskopiu v cytologickej diagnostike (v konvenčnej aj v LBC), kvapalinovú a plynovú chromatografiu vrátane hmotnostnej spektrofotomerie v biochémii a toxikológii a ďalšie.
Našou neoddeliteľnou súčasťou sú menšie satelitné laboratóriá, ktoré sú v nemocniciach a v poliklinikách naprieč celou krajinou. Sú situované tak, aby boli blízko k lekárom aj pacientom. Nemocničné laboratóriá fungujú nepretržite 24 hodín denne 7 dní v týždni. Realizujú všetky urgentné vyšetrenia v život ohrozujúcich stavoch v rozpätí niekoľkých minút. Poskytujeme bioptickú aj cytologickú diagnostiku pre kliniky univerzitných a fakultných nemocníc vrátane peroperačných biopsií.

„ Až 70 % informácií potrebných k stanoveniu diagnózy, či kontrole liečby pacienta pochádza práve z laboratórnej diagnostiky. Pre samotného pacienta sme často neviditeľní, ale pre diagnostiku je práca našich laboratórií nenahraditeľná,“ hovorí riaditeľ laboratórnej divízie MEDIREX GROUP Ing. Jozef Gavlas, MSc.

Biologický materiál vodiči dopravujú to laboratórií za prísnych bezpečnostných opatrení. Denne vyšetríme vzorky 30-tisíc pacientov a lekárom vydáme až 250-tisíc výsledkov. Našou prioritou je vysokokvalitná laboratórna diagnostika, na ktorej je postavená prevencia mnohých ochorení, a ktorá je nezastupiteľná v procese diagnostiky ochorenia a liečby pacienta. Zamestnávame špičkových slovenských odborníkov, pod vedením ktorých pracuje rad erudovaných pracovníkov, čím je zabezpečená vysoká profesionalita hodnotenia výsledkov.

Medirex je zároveň jediné laboratórium, ktoré vyšetruje až 2 druhy neinvazívneho prenatálneho testu (NIPT). Okrem vlastného TRISOMY testu vyšetrujeme vzorky aj prostredníctvom Harmony testu. Sme jedno z mála laboratórií v Európe, ktoré dokáže na jednom pracovisku poskytovať 2 rôzne NIPT-y, pričom každý je založený na inom diagnostickom postupe.

Participujeme na vede a výskume

Spolupracujeme s najväčšími slovenskými univerzitami a vedecko-výskumnými inštitúciami. Aktívne podporujeme vedu a biomedicínsky výskum, čoho výsledkom je aj unikátny slovenský TRISOMY test na detekciu trizomií – napríklad Downov, Patauov a Edwadsov syndróm a ďalšie genetické poruchy plodu z krvi matky od 10. týždňa tehotenstva. Neustále sa podieľame na vývoji nových neinvazívnych diagnostických metód a prostredníctvom našich laboratórií ich prinášame do klinickej praxe pre všetkých pacientov.
Aktívne participujeme na vzdelávaní a výchove nových odborníkov. V spolupráci s UK v Bratislave a UPJŠ v Košiciach sa podieľame na pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní výučbou študentov lekárskych a prírodovedeckých fakúlt priamo na našich pracoviskách. Myslíme tak na budúcnosť a rozvoj laboratórnej diagnostiky.

Organizujeme odborné konferencie, publikujeme v renomovaných časopisoch

 • Usporadúvame konferencie, na ktorých odborníci z celého Slovenska rozoberajú zaujímavé, raritné či ojedinelé prípady zo svojej praxe.
 • Výsledky našej práce pravidelne zverejňujeme vo vedeckých recenzovaných publikáciách.
 • Naši odborníci pravidelne vystupujú na slovenských i svetových podujatiach, kde zverejňujú vlastné výskumy či štatistiky zo svojej praxe.
 

Kľúčové fakty o laboratóriách MEDIREX GROUP

 • Sme najväčší poskytovateľ laboratórnej diagnostiky na Slovensku.
 • Sme lídrom v digitalizácii laboratórnej diagnostiky.
  • Patríme tiež medzi najväčších poskytovateľov laboratórnej diagnostiky v Českej republike (dcérska spoločnosť SpadiaLab).
 • Na trhu laboratórnej diagnostiky sme už takmer 20 rokov.
 • Prevádzkujeme 3 centrálne laboratóriá – v Bratislave (4 500 m2), v Košiciach (3 300 m2) a v Nitre (3 000 m2) s automatickými linkami, ktoré sú výnimočné doma aj vo svete.
 • Okrem 3 centrálnych laboratórnych komplexov máme 12 nemocničných laboratórií, 3 cytologicko-bioptické laboratóriá a tiež 20 odberových miest pre pacientov.
 • Spolupracujeme s najväčšími nemocnicami na Slovensku:
  • Univerzitná nemocnica s poliklinikou v Bratislave,
  • Univerzitná nemocnica s poliklinikou L. Pasteura v Košiciach,
  • Detská fakultná nemocnica v Košiciach,
  • Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach,
  • Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimanna v Prešove,
  • Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdných bratov v Bratislave,
  • Nemocnica sv. Michala v Bratislave,
  • Fakultná nemocnica v Trenčíne.
 • Spolupracujeme aj s viac ako 3 500 súkromnými klinikami a špecializovanými ambulanciami v rámci celého Slovenska.

Sme súčasťou skupiny najväčších poskytovateľov laboratórnej diagnostiky v Európe – Limbach Gruppe, ktorý spolu so svojimi partnermi prevádzkuje laboratóriá vo viac ako 15 krajinách.

Medirex a Medicyt sú zmluvní partneri všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku.

Z malého laboratória líder v strednej aj vo východnej Európe

Príbeh laboratórií Medirex sa začal písať ešte v roku 2001, keď k nám do malého laboratória v bratislavskej Karlovej Vsi prišla prvá vzorka. Z nej sme vtedy dokázali vyšetriť základné biochemické a hematologické parametre. Ďalšie dôležité momenty prichádzali postupne a časom sa spoločnosť vypracovala na technologicky najmodernejšie laboratóriá v strednej a východnej Európe a tiež vyhľadávaného zamestnávateľa s viac než 1100 spolupracovníkmi.

 


Naša cesta
k personalizovanej medicíne

2001

Rok

2001

V laboratóriu v bratislavskej Karlovej Vsi začíname s vyšetrovaním vzoriek. Najskôr to boli základné biochemické a hematologické parametre. Postupne rozširujeme škálu aj o prvé špeciálne parametre, ako sú hormóny a niektoré biochemické markery.

 • 2001 – 2004 ► Pribúdajú ďalšie menšie poliklinické laboratóriá:
  • Poliklinika Senec
  • Poliklinika Šamorín
  • Poliklinika Tehelná Bratislava
  • Nemocnica Modra
  • Vzniká sieť menších laboratórií s vlastným zberom a dopravou vzoriek. Na cestách sa objavujú prvé autá s logom Medirex.
2004

Rok

2004

Dcérska spoločnosť LABMED k Košiciach uspela v súťaži na prenájom laboratória v metropole východu – v košickej Fakultnej nemocnici L. Pasteura a od 1. 7. 2004 preberá jeho prevádzku.

 • V tom istom roku preberáme prevádzku laboratória v Nemocnici Malacky od sesterskej spoločnosti Nemocničná a.s.
 • Súčasne sme uspeli v súťaži na prenájom a prevádzku laboratórií v UNsP Bratislava v pracovisku v Ružinove (predtým NsP Ružinov).
2005

Rok

2005

Začíname s automatizáciou. Vzniká centrálne laboratórium v bratislavskom Ružinove a centrálne laboratórium v Košiciach na Rastislavovej. Zavádzame prvú formu elektronizácie laboratórií a komunikácie s lekármi. Lekár má výsledky testov už do 4 hodín vo svojom počítači. Pacient sa tak rýchlejšie dozvie svoju diagnózu.

 • V rovnakom roku vzniká prvé oddelenie cytologickej a bioptickej diagnostiky v Nemocnici Malacky, zatiaľ pod hlavičkou Nemocničnej a.s.
2005 - 2007

Rok

2005 - 2007

 • Uspeli sme v súťaži na prenájom a prevádzku laboratórií v bratislavskej UN sv. Cyrila a Metoda, pracovisko Antolská a pracovisko Staré mesto (predtým NsP Petržalka a FN Bratislava).
 • Realizujeme viaceré akvizície menších laboratórií, ktoré prevádzkovali iné podnikateľské subjekty. Napríklad laboratórium na Poliklinike Šustekova v Bratislave, poliklinické laboratóriá v Prešove, laboratórium v Poliklinike Družba v Trnave a ďalšie.
2006

Rok

2006

V spolupráci s NsP Milosrdní bratia Bratislava sme založili a dodnes prevádzkujeme laboratórium pre túto nemocnicu v centre Bratislavy.

 • V tom istom roku otvárame dve nové oddelenia – imunológie a lekárskej genetiky.
2007

Rok

2007

Kupujeme spoločnosť Cytomed zameranú na bioptickú diagnostiku. Počas rokov 2007 a 2008 odčleňujeme cytológiu a biopsiu z Nemocnice Malacky a fúziou s touto spoločnosťou vytvárame novú spoločnosť Medicyt. Tá je zameraná na cytologickú a bioptickú diagnostiku. Toto oddelenie začína svoju prevádzku v priestoroch polikliniky na Tehelnej ulici.

2008

Rok

2008

Dr. Limbach akcionársky vstupuje do Medirexu, a tak vzniká partnerstvo s nemeckou sieťou Limbach Gruppe, čo prináša do slovenských laboratórií medzinárodné know-how. Úroveň laboratórnej diagnostiky na Slovensku sa zvyšuje v oblasti komplexnosti, kvality aj rýchlosti vyšetrení.

 • V tomto roku vstupujeme tiež do spoločnosti Centrum preventívnej cytológie v Prešove, ktorá je zameraná na cytologickú a bioptickú diagnostiku. Vzniká dcérska spoločnosť CytoLab v Košiciach a súčasne vytvárame pracovisko cytologickej a bioptickej diagnostiky v Košiciach.
2009

Rok

2009

Centrálne laboratórium v Bratislave sa sťahuje do nových priestorov na Galvaniho ulici a je vybavené modernou automatizovanou biochemickou linkou Labcell. Pod jednou strechou združuje biochemikov, hematológov, genetikov, imunológov a patológov. Vzorku pacienta môže konzultovať viacero odborníkov. Vzniká prvé komplexné diagnostické laboratórium na Slovensku.

2010

Rok

2010

V spoločnosti Medicyt sme ako prví na Slovensku zaviedli do praxe najmodernejšiu Liquid-Based cytológiu (LBC). Pacientky na Slovensku sa môžu na preventívnych gynekologických prehliadkach rozhodnúť pre presnejšie vyšetrenie odkrývajúce aj tie najmenšie chorobné zmeny. LBC cytológia pomocou počítačom riadeného automatického mikroskopu je najmodernejšia a najpresnejšia metóda na svete, ktorá zachytí bunky v najskoršom predrakovinovom štádiu, kedy je úspešnosť vyliečenia takmer 100 %.

 • Medicyt vstupuje do cytologického a bioptického laboratória Histamed vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne a postupne toto laboratórium fúzuje do Medicytu a ďalej pôsobia už pod značkou Medicyt.
 • Na konci roka Medirex vstupuje do spoločnosti HPL a získava podiel v laboratóriách zameraných na mikrobiologickú diagnostiku. Cez dcérsku spoločnosť HPL tak dopĺňa portfólio vyšetrení a uzatvára komplexnosť laboratórnej diagnostiky „pod jednou strechou“.
2013

Rok

2013

Centrálne laboratórium v Košiciach sa sťahuje do nových priestorov budovy EcoPoint na Magnezitárskej ulici. Rovnako ako v Bratislave je vybavené biochemickou linkou Labcell. Pod jednou strechou sú tiež hematológia, imunológia, cytológia a bioptická diagnostika, a postupne sa pridáva mikrobiologická diagnostika a genetické oddelenie.

 • Dcérska spoločnosť CytoLab fúzuje do materskej spoločnosti Medicyt a vystupujú celoslovensky pod jednou značkou Medicyt.
2014

Rok

2014

Dcérska spoločnosť LABMED na východe Slovenska fúzuje do materskej spoločnosti Medirex a laboratóriá celoslovensky pôsobia ďalej pod jednotnou značkou Medirex.

 • Vzniká pracovisko Medirexu vo Fakultnej nemocnici v Prešove.
 • Medicyt vstupuje do cytologického a bioptického laboratória Mikle a Barát v Nitre a následne toto laboratórium fúzuje do Medicytu.
2015

Rok

2015

Prinášame na trh unikátny slovenský test na trizómie a genetické poruchy plodu z krvi matky (NIPT) a ako jedno z mála laboratórií na svete dokážeme zistiť genetické poruchy plodu (napr. Downov syndróm) z krvi matky. TRISOMY test, ktorý vyvinuli slovenskí vedci, zaradil Slovensko medzi svetovú špičku prenatálnej diagnostiky.

2016

Rok

2016

Začiatkom roka Medirex kupuje podiel od svojho partnera v spoločnosti HPL. Laboratóriá HPL sa tak stávajú 100 % dcérskou spoločnosťou Medirexu.

 • Denne vyšetrujeme vzorky 20 000 pacientov a vydáme až 200 000 výsledkov vyšetrení. V bratislavskom i v košickom centrálnom komplexe začínajú pôsobiť 3 ďalšie oddelenia – bakteriologické, parazitologické a mykologické.
 • Vstupujeme na trh laboratórnej diagnostiky v Českej republike. Medirex vstupuje do spoločnosti SpadiaLab, ktorá patrí medzi najväčšie a popredné diagnostické laboratóriá. SpadiaLab prevádzkuje 3 väčšie centrálne laboratóriá v Prahe, Ostrave a Brne a viacero menších laboratórií na celom území ČR. Prekročili sme hranice SR a stávame sa medzinárodným „hráčom“ na trhu laboratórnej diagnostiky.
2017

Rok

2017

Dcérska spoločnosť HPL sa začleňuje fúziou do spoločnosti Medirex. Mikrobiológia s celým spektrom vyšetrení sa tak stáva súčasťou laboratórnej diagnostiky pod jednou značkou Medirex.

2018

Rok

2018

V centrálnom bratislavskom laboratóriu počas plnej prevádzky inštalujeme novú automatickú linku Aptio. Linka spája rôzne typy diagnostických prístrojov. Svojou dĺžkou a rozmanitosťou patrí k najväčším a najkomplexnejším automatizáciám laboratória v centrálnej Európe.

 • Nadviazali sme spoluprácu so sieťou laboratórií OlympLab v Kazachstane.
2019

Rok

2019

Otvárame tretí centrálny laboratórny komplex diagnostických laboratórií v Nitre, ktorý pokrýva južné a čiastočne stredné Slovensko.

 • V máji 2019 ako jediná slovenská spoločnosť participujeme na fóre OECD v Paríži a sme generálny partner fóra. Účastníkom prinášame atmosféru práce prostredníctvom virtuálneho laboratória a niektoré vyšetrenia realizujeme priamo na mieste. Kolegovia vedci na fóre prezentujú výsledky svojej dlhoročnej práce.
 • Začíname spolupracovať s laboratóriami Medicina Practica v Litve.
Marec 2020

 

Marec 2020

Zavádzame a validujeme svetovo uznávanú a najpresnejšiu PCR metódu na diagnostiku vzoriek pre nové ochorenie Covid-19. Počas mesiaca sa dostávame na dennú kapacitu až 3000 vzoriek.

 • Budujeme a rozširujeme sieť moderných odberových centier pre verejnosť po celom Slovensku. Záujemcovia v nich môžu na vlastnú žiadosť absolvovať mnohé vyšetrenia, o ktoré je záujem medzi pacientmi. Na výber je široká paleta vyšetrení vo všetkých odboroch laboratórnej medicíny.
Marec 2020

 

Október 2021

Uvádzame na trh možnosť vyšetrenia cystickej fibrózy (najčastejšej mutácie F508del v géne CFTR) ako nadstavbové vyšetrenie k celogenómovému prenatálnemu skríningu chromozómových porúch plodu Trisomy test Complete. Za týmto neinvazívnym, spoľahlivým testom stoja naši slovenskí vedci a vyšetrenie je možné podstúpiť už od 11. týždňa gravidity. Výsledky sú vyhodnocované v našich laboratóriách Medirex.


Marec 2020

 

Máj 2022

Uvádzame na trh možnosť vyšetrenia Smithov-Lemliho-Opitzov syndrómu (SLOS) (test analyzuje cirkulujúcu DNA tehotnej obsahujúcu aj voľnú fetálnu DNA a výsledkom je určenie prítomnosti mutácií L109P, W151X, V326L, R352Q, G410S a Y432C v géne DHCR7, ktoré patria medzi najčastejšie mutácie spôsobujúce ochorenie SLOS - závažné dedičné ochorenie s autozomálne recesívnym typom dedičnosti.) ako nadstavbové vyšetrenie k celogenómovému prenatálnemu skríningu chromozómových porúch plodu Trisomy test Complete. Za týmto neinvazívnym, spoľahlivým testom stoja naši slovenskí vedci a vyšetrenie je možné podstúpiť už od 11. týždňa gravidity. Výsledky sú vyhodnocované v našich laboratóriách Medirex.